Festilog, (af lat. festum + gr. -log), fortegnelse over helgenfester.