Ferskvandssnegle, arter af forgællesnegle og lungesnegle, som lever i ferskvand. Forgællesneglene har et låg, der kan lukke huset. Der er ti danske arter af forgællesneglene, bl.a. den store sumpsnegl flodneritten og den få mm store dyndsnegl, der kan findes i uhyre store mængder både i ferskvand og i brakvand. Lungesneglene, hvortil hører bl.a. huesnegl, skivesnegl og mosesnegl, har ikke låg. Der er 26 arter i Danmark.