Ferskvandsaflejringer, materiale aflejret i floder, søer eller moser, se sedimenter.