Ferromagnetisk resonans, spektroskopisk undersøgelsesmetode, der giver detaljerede oplysninger om energiniveauer for ioner og atomkerner i ferromagnetiske materialer. Metoden er baseret på det resonansfænomen, der opstår, når elektromagnetisk stråling med en given frekvens absorberes af et ferromagnetisk materiale. Ved resonansfrekvensen er der overensstemmelse mellem energien af den elektromagnetiske stråling og afstanden mellem de magnetiske ioners eller atomkerners energiniveauer. Det samme princip udnyttes ved kernemagnetisk resonans og elektronspinresonans.