Ferritter, magnetiske faststofemner med højt indhold af jern(III)oxid, Fe2O3. Der skelnes mellem bløde og hårde ferritter efter deres evne til at modstå ommagnetisering; bløde ferritter anvendes til kerner i højfrekvensspoler, hårde til permanente magneter. Sidstnævnte kan fx fremstilles af bariumcarbonat og jern(III)-oxid; produktet formales til ultrafine partikler, der hver udgør en mikroskopisk magnet. Udsat for et kraftigt magnetfelt umiddelbart før sammenpresning får de ensartet orientering, og presseemnet sammensintres ved 1200 °C. I plastferritter er ferritpulveret sammenkittet med plast, ikke ved sintring. Ferritter anvendes i elektronik-, radio-, tv- og computerteknologi; Ferroperm A/S er eneproducent af ferritter i Danmark. Magnetit (magnetjernsten) er en naturligt forekommende ferrit.