Ferrit, (af lat. ferrum 'jern' og -it), alfajern, en af jernets tre krystalformer (α,γ,ε). Ferrit er kubisk rumcentreret og mindre duktilt end austenit. Den er stabil indtil 910 °C og igen mellem 1400 °C og jernets smeltepunkt. Ferrit er ferromagnetisk indtil Curietemperaturen, 768 °C, derover paramagnetisk. Ældre tiders smedejern bestod af kemisk set ren ferrit, højst indeholdende 0,2-0,4% fosfor. Ferrit i moderne jern og stål indeholder derimod 0,3-1% silicium og mangan i fast opløsning. Ferritisk jern er skørt ved lav temperatur og er især følsomt for stød. Se også jern og stål.