Feromon, duftstof, der afsondres af en dyreart som et eksternt signalstof, der udløser et specifik adfærdsrespons hos individer af samme art, se feromoner.