Ferocitet, (af lat. ferocitas, af ferox stridbar, modig, vild), vildskab; grusomhed; råhed.