Fermier général, (fr. 'generalforpagter'), fransk skatteforpagter. Forpagterne var organiseret i selskaber, som betalte et forudaftalt beløb til staten mod at kunne opkræve en række indirekte skatter. Fra 1500-t. blev alle provinsers indirekte skatter forpagtet bort. I 1600-t. blev rationaliseringer af systemet gennemført. Således overdrog finansminister J.-B. Colbert i 1664-67 opkrævningen i de centrale provinser til ét selskab. Fra 1726 etableredes en samlet udlicitering på seks år til én kontrahent, der repræsenterede de da 40-60 skatteforpagtere. I 1790 ophævede Nationalforsamlingen ordningen, og staten overtog opgaven. Skatteforpagterne var så upopulære, at mange blev henrettet i 1794, deriblandt den berømte kemiker A.L. de Lavoisier.