Fermi, (efter E. Fermi), længdeenhed, der især benyttes inden for kernefysik. 1 fermi (fm) = 10-15 m.