Ferin, (af lat. ferinus, af ferus vild, utæmmet), vild; skadelig.