Feracitet, (af lat. ferax frugtbar), (jordens) frugtbarhed.