Fenyl, atomgruppen C6H5−. Fenyl indgår som en del af kemiske forbindelser som klorbenzen, C6H5Cl, fenol, C6H5OH, eddikesyrefenylester, CH3COOC6H5 osv. Betegnelsen fenyl bruges også om radikalet C6H5∙, der bl.a. dannes ved fotolyse af fx jodbenzen, C6H5I.