Fenrik, gammel landmilitær underofficersgrad; fenrik og overfenrik blev 1951-70 brugt i det danske forsvar i alle tre værn som betegnelse for befalingsmænd af specialgruppen, der var placeret mellem sergent- og officersgruppen.