Fenokryst, (af gr. phainein 'lyse, skinne' og krystallos 'krystal'), store korn, strøkorn, der er indlejret i en mere finkornet grundmasse. En sådan bjergart kaldes en porfyr. Se bjergarter.