Fenierne, (af eng. fenian, af gammelirsk fene 'irer'), fenians, irsk nationalistisk bevægelse, stiftet 1858 i Dublin som Irish Republican Brotherhood (IRB) og 1859 i New York som Fenian Brotherhood. Fenierne var parat til at bruge magt i kampen for en uafhængig irsk republik, men efter en mislykket væbnet opstand i 1867 tabte de terræn til den konstitutionelle Home Rule-bevægelse. Da 1. Verdenskrig endnu en gang udsatte gennemførelsen af irsk hjemmestyre og afledte briternes opmærksomhed, genoptog fenierne deres aktiviteter, og i 1916 ledede de Påskeoprøret i Dublin. Efter nederlag og henrettelse af lederne blev IRB rekonstrueret af Michael Collins og kæmpede sammen med Sinn Féin-bevægelsen videre for en uafhængig republik. Den anglo-irske aftale af 1921 om dannelse af Den Irske Fristat splittede imidlertid IRB. Et flertal af lederne, heriblandt Collins, accepterede fristaten, hvori IRB kun fik ringe politisk indflydelse. Navnet fenierne er også blevet anvendt om irske nationalister i almindelighed.