Fenderværk, konstruktion, der anvendes langs kajfronter for at beskytte kaj og skib mod at lide overlast ved til- og fralægningsmanøvrer, samt når skibet ligger fortøjet ved kajen. Et fenderværk er udstyret med et eller flere fjedrende elementer, som kan absorbere stødenergien og dermed formindske stødkræfterne mellem skib og kaj. Hertil anvendes oftest gummi, men fjedrende stålpæle (duc d'alber) benyttes også. På mindre fartøjer anvendes ofte fendere i form af brugte bildæk, luftfyldte plastpølser eller -balloner, som ophænges på skibssiden.