Fenantren, phenanthren, C14H10, farveløse krystaller med smeltepunkt 101 °C og kogepunkt 340 °C. Fenantren forekommer sammen med isomeren antracen i stenkulstjære og anvendes til fremstilling af farvestoffer, lægemidler og plantebeskyttelsesmidler.