Femt, tidsfrist på fem dage, som ifølge landskabslovene og andre middelalderlige retskilder angav, hvornår en sagsøgt person skulle møde op på tinge eller i øvrigt rette for sig. Senere i middelalderen kunne femt også betegne en frist af anden længde.