Femfingerurt, folkenavn for visse arter af potentil.