Feltskydning, led i den militære skydeuddannelse. Feltskydning foregår ikke på en skydebane, men i terræn, hvor skiver er opstillet; disse kan ved fjernbetjening bringes til at dukke op eller bevæge sig, ligesom fjendtlige soldater eller køretøjer ville gøre. Ved sprængninger, røgudlægning o.a. søger man at skabe et relativt realistisk kampmiljø for skytten.