Feltbefæstning, arbejde, der uden nærmere ordre udføres i terrænet af alle militære enheder med det formål dels at give beskyttelse mod fjendtlig våbenvirkning og skabe gode betingelser for egen ildafgivelse, dels at optimere opholdsbetingelserne for eget personel. Feltbefæstning udføres ofte som et system af kamp-, dæknings-, observations- og forbindelsesanlæg; endvidere med særlige anlæg for forskellige våbensystemer, kommandostationer m.m., der kan suppleres med rydninger i skudfelter og etablering af nærforsvarshindringer. Til opbygning af anlæggene anvendes improviserede eller forberedte materialer som jord, sandsække, stålbuer o.l.