Felsit, (af fel(d)s(pat) og -it), meget finkornet, lys magmabjergart, der hovedsagelig består af feldspat og kvarts.