Fellow, (eng. fellow, oldnord. félagi fælle, kammerat, oldeng. feolaga, af feoh ejendom, betaling + laga, jf. eng. lay lægge, opr. en, som skyder penge i et fællesskab), medlem af et lærd samfund; stipendiat ved universitetet.