Felloid, (gr. fello- + -id), kork hvis cellevægge til dels er dannet af cellulose.