Fejltagelse er, når løftet har fået et andet indhold end tilsigtet, hvis der er ond tro tilstede, jf. aftalelovens § 32, stk. 1: "Den, der har afgivet en viljeserklæring, som ved fejlskrift eller anden fejltagelse fra hans side har fået et andet indhold end tilsigtet, er ikke bundet ved erklæringens indhold, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, indså eller burde indse, at der forelå en fejltagelse".