Fejlstrømsafbryder, fejlstrømsrelæ, automatisk afbryder, der anvendes i elektriske installationer til at afbryde forsyningen, hvis der opstår en isolationsfejl, som medfører en fejlstrøm målt som forskellen mellem strømmen ind i og ud af installationen gennem ledningerne. Se HPFI-afbryder.