Favorabel, (af lat. favorabilis, af favor gunst, af favere begunstige), gunstig; fordelagtig; bevågen.