Fauvist, (se fauvisme), maler, som er tilhænger af fauvismen.