Fautor, (af lat. fautor, af favere begunstige), velynder; beskytter.