Fautfragt, (1. led af fr. faute 'mangel, fejl'), erstatning for undladt levering af et skibs last, se befragtning.