Faussebraie, (af fr. fausse + braies (pl.) brog, bukser, af germansk via lat. bracæ (pl.) bukser), en lav vold foran et fæstningsværks hovedvold; den dækkede gang mellem voldene.