Faunistik, læren om dyrearters udbredelse inden for et bestemt område.