Faunalia er et ord fra latin for fest til ære for guden Faunus.