Fauna, dyrelivet inden for et nærmere afgrænset geografisk område, i et bestemt miljø eller på et nærmere angivet levested, fx Danmarks fauna, ferskvandsfaunaen eller kokassens fauna. Afgrænsningen kan også være tidsmæssig, fx en periode i Jordens udviklingshistorie. En faunaundersøgelse er først og fremmest en registrering af artssammensætningen.