Fata, (it. og lat.), 1. tilskikkelser; 2. fe; skæbnegudinde.