Faststoffysik, kondenseret stofs fysik, delområde af fysikken, der vedrører egenskaber ved kondenseret (fortættet) stof i alle dets mangeartede former. Historisk set har faststoffysikken sit udgangspunkt i studiet af krystallinske stoffers opbygning og deres termiske, elektriske og mekaniske egenskaber. Men fagområdet omfatter ud over krystallinske stoffer bl.a. også amorfe og bløde materialer uden krystallinsk orden, flydende krystaller, atomare gasser kondenseret i en fælles kvantetilstand og todimensionale elektrongasser i heterostrukturer.