Fastigation, (af lat. fastigare tilspidse), gavlformet tilspidsning.