Fastidiøs, (af fr. fastidieux, af lat. fastidiosus, af fastidium væmmelse, modvilje), kedsommelig; overmodig; modbydelig.