Faste priser, værdier for en eller flere perioder, som beregnes med ét bestemt års prisstruktur. Faste priser anvendes til at belyse en mængdemæssig udvikling. Modsætningen til faste priser er årets priser (det samme som løbende priser). Se nationalregnskab.