Faste lån, stående lån, lån, hvis hovedstol indfries fuldstændigt ved lånets udløb, mens der i løbetiden ikke betales afdrag, men kun rente. Denne afviklingsform anvendes ofte i forbindelse med lån med relativt kort løbetid. Langt størstedelen af statens lån over det danske obligationsmarked afvikles som faste lån.