Fasemodulation, metode, der anvendes i kommunikationsteknik til at transmittere et signal, fx tale eller data, ved hjælp af en bærebølge med konstant amplitude. Bærebølgens fase ændres (moduleres) i overensstemmelse med signalet, som kan gendannes i modtageren ved demodulation.