Fascistoid, (fascist + gr. -oid), som har fascistisk præg; fascismelignende.