Farvestoffer (Malerkunst), Til at male med benytter man farvestoffer, der er uopløselige i det anvendte bindemiddel, pigmenter, hvis væsentlige egenskaber er farvekraft, dækevne, lysægthed og kemikaliebestandighed. Man skelner mellem uorganiske og organiske pigmenter. De uorganiske kan være naturligt forekommende mineraler eller syntetiske uorganiske forbindelser. Til de historisk vigtige naturligt forekommende uorganiske pigmenter hører bl.a. azurit, ultramarin og cinnober, men i dag har kun jernoxiderne nogen særlig betydning (se jernoxidpigmenter). Andre traditionelle uorganiske pigmenter, fx blyhvidt og cadmiumgult, er miljø- og sundhedsmæssigt uacceptable og bruges mindre og mindre. Men jernoxider, cobaltblåt og inerte hvide som titanhvidt har stadig stor anvendelse. Naturlige organiske pigmenter som indigo, kraplak, karminlak og gummigut har ingen betydning mere inden for maleriet. De syntetiske organiske pigmenter er i dag dominerende. De er billigere, mere ensartede og har større farvekraft end de traditionelle pigmenter. Se også farverivning og farveægthed.