Farveindeks, inden for geologi et udtryk for magmatiske og metamorfe bjergarters indhold af mørke mineraler angivet som rumfangsprocenter, se bjergarter.