Farmers' privilege, (eng. 'landmandsprivilegium'), ret for en landbruger til at anvende patenterede avlsdyr eller høstudbytte i egen bedrift uden afregning til rettighedshaver. Fx kan høstudbytte frit anvendes til såsæd.