Farinograf, (af lat. farina 'mel' og -graf), apparat, som under standardiserede betingelser efterligner ælteprocessen forud for bagning af brød, og som registrerer dejens viskositet og ælteegenskaber i et farinogram. Farinograf bruges ved industriel brødbagning til bestemmelse af mels vandoptagelse og af den optimale æltetid. Se også bagning.