Farad, (efter M. Faraday), med symbolet F, måleenhed for kapacitans i SI-enhedssystemet. En kondensator (kapacitor) har kapacitansen 1 F, når en strøm på 1 A medfører, at spændingen over kondensatoren ændres med 1 V pr. sekund; der gælder 1 A = 1 F∙1 V/s.