Fantasia, inden for musik en instrumental komposition i friere, improvisatorisk stil og form. Satsnavnet er opstået i renæssancen, hvor det betegner dels improvisation (på fx lut eller guitar), dels et polyfont, imiteret stykke for tasteinstrumenter i lighed med ricercaren. Betegnelsen bruges også i barokken og klassikken om friere instrumentalstykker og i romantikken om karakterstykker og endelig også om potpourrier.