Fangedæmning, interimistisk dæmning, som anvendes til at holde vand væk fra en byggegrube, hvor bygværket skal bygges tørt, fx en dæmning e.l. Fangedæmninger skal kun fungere midlertidigt og udføres derfor med mindre sikkerhed mod brud end normale dæmninger. Oftest opbygges de som jorddæmning eller dobbelt spunsjernvæg med jord imellem. Se også dæmning.